Målgruppe

Undervisningsmodulerne kan findes under Download-fanen her på siden. Materialet stilles gratis til rådighed for uddannelsesinstitutioner. Hovedparten af materialet er målrettet erhvervsakademier, maskinmesterskoler og professionshøjskoler.  Vi har dog også søgt at styrke interessen for måleteknik allerede på ungdomsuddannelserne (fx stx, htx) og hos kommende forskere på universiteternes naturvidenskabelige og tekniske retninger.

Følgegruppe

For at undervisningsmaterialet såvidt muligt er forankret i virksomhedernes aktuelle udfordringer og fremtidige behov, har vi nedsat en følgegruppe bestående af virksomheder med erfaringer og/eller udfordringer inden for metrologi. 
Følgegruppens medlemmer har mulighed for direkte at

  • udpege behov for øget fokus i metrologiundervisningen set fra virksomhedernes synsvinkel
  • bidrage til valget af emner, der skal udvikles undervisningsmateriale til
  • bidrage med måletekniske cases, der kan skabe opmærksomhed hos studerende
  • udvikle et tættere langvarigt samarbejde med uddannelsesinstitutioner vedrørende metrologi

Der afholdes følgegruppemøder ca. to gange årligt. Under disse møder vil medlemmerne af følgegruppen opfordres til aktivt at 

  • dele deres måletekniske erfaringer og udfordringer
  • give feedback til undervisningsmaterialet

Skriv til metrologi@metrologi.dk for at blive medlem af følgegruppen eller høre nærmere om metrologi.dk.

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...