Følgegruppeseminarer

To fokusgruppedage med deltagelse fra virksomheder blevet afholdt den 23. august 2017 i Århus og den 29. august 2017 i Roskilde i samarbejde med erhvervsakademierne EASJ og EAAA.

De to dage blev afholdt for at virksomheder, erhvervsakademier og metrologi.dk kunne mødes og diskutere indhold, struktur og fagligt indhold for den nye måleteknologuddannelse og materialet fra metrologi.dk. Dagene bød på præsentationer om virksomhedernes behov ved Ronny Ulrik Gregersen (Novo Nordisk), Frank Meistrup (Medico Support A/S) og Claus Chistensen (Exova Metech), præsentationer om den nygodkendte måleteknologuddannelse ved Dorte Ydemann Pdersen (EAAA) og Torben Würtz (EASJ) samt opdatering af status og planer fra metrologi.dk præsenteret af David Balslev-Harder.

Højdepunkterne ved de to dage var dog de givtige diskussioner med de fremmødte repræsentanter fra virksomhederne. Hermed sendes en stor tak til de fremmødte for jeres input, som var med til at definere essentielle justeringer, men i øvrigt bekræfte at vi overordnet er på vej i den rigtige retning, og at virksomhederne har et reelt behov. Vi ser frem til at have fortsat kontakt med jer alle om den videre udvikling fremover.

dbh

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...