Vores længe ventede faglærerseminar blev afholdt på EA Lillebælt den 15. august. 34 engagerede undervisere var mødt frem til en hel dag om måleteknik og usikkerhedsbudgetter. Dagen bød på oplæg om måleteori, gruppearbejde og praktiske øvelser.

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...