Der er nu to nye kompendier tilgængelige i kategorien Geometri:

G3 om måling af ruhed med taktil ruhedsmåler og G5 om kalibrering af koordinatmålemaskiner.

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...