Gratis undervisningsmateriale

Her på metrologi.dk kan du gratis downloade undervisningsmateriale om praktisk måleteknik, kalibreringer og håndtering af usikkerhedsbidrag. Undervisningsmaterialet er i form af kompendier, videoer, regneeksempler og Excel-ark.

Er du interesseret i en bestemt type undervisningsmateriale, du ikke kan finde på vores side, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Workshop

Tirsdag den 10. marts afholder vi en workshop på Århus Maskinmesterskole. Her viser vi hvordan man kan bruge Arduinoer i undervisningsforløb om digitalisering og automatisering af sensorer. Arrangementet er åbent for tilmelding.

Følgegruppemøde

Tirsdag den 31. marts afholder metrologi.dk et følgegruppemøde for virksomheder og undervisningsinstitutioner med interesse for metrologi.

Hvad er metrologi?

Metrologi er læren om målinger og målemetoder. Helt tilbage til de gamle egyptere har metrologi spillet en vigtig rolle, og uden standardiserede målemetoder havde de nok aldrig kunnet bygge de store pyramider. I moderne tider er metrologi en hjørnesten for, at vi kan handle med varer på tværs af lande, og metrologi skaber tryghed og troværdighed om produkter. Mere information om metrologi kan findes under ‘Leksikon’.

Hvorfor metrologi.dk?

Nye og mere avancerede produktionsmetoder – herunder den øgede anvendelse af robotter til erstatning af manuelt arbejde – kræver, at arbejdsstyrken har en grundig forståelse for metrologi i forbindelse med at specificere ønskede egenskaber for et produkt og tilhørende kvalitetssikring af produktionen. De danske produktionsvirksomheder efterspørger derfor i stigende grad måletekniske kompetencer hos deres medarbejdere. 

Samarbejde

De to GTS-institutter DFM og Force Technology har, med finansiering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (tidl. Forsknings- og Innovationsstyrelsen), pr. 1. januar 2016 søsat projektet metrologi.dk. Tiltaget er rettet mod at udarbejde nyt og opdatere eksisterende undervisningsmateriale, som kan styrke de kompetencer, der efterspørges i industrien. For at gøre materialet relevant, spændende og attraktivt for studerende og undervisere ønsker metrologi.dk/ at udvikle det nye undervisningsmateriale i tæt samarbejde med både uddannelsessteder og virksomheder.

Som GTS-institutter er vi et naturligt bindeled mellem, på den ene side, industrien i kraft af stor kontaktflade med virksomheder og, på den anden side, uddannelsesstederne i kraft af en høj akademisk faglighed inden for måleteknik og kalibrering. Med metrologi.dk vil vi etablere en synergi, som kan øge interessen for metrologi hos de studerende, samtidig med at de tilføres nogle af de af industrien efterspurgte kompetencer, hvilket ultimativt giver de studerende bedre jobmuligheder efter endt uddannelse.