Gratis undervisningsmateriale

Her på metrologi.dk kan du gratis downloade undervisningsmateriale om praktisk måleteknik, kalibreringer og håndtering af usikkerhedsbidrag. Undervisningsmaterialet er i form af kompendier, videoer, regneeksempler og excel-ark.  

Er du interesseret i en bestemt type undervisningsmateriale, du ikke kan finde på vores side, så er du velkommen til at kontakte os.

Fortsættelse af projektet i 2019-2020

Vi har opnået en ny resultatkontrakt hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Dermed er vi klar til at fortsætte arbejdet med metrologi.dk i perioden 2019-2020.

I den forbindelse vil vi gerne takke for alle de fine kommentarer, som kontraktforslaget fik i løbet af kommentarfasen i maj 2018.

Finansiering

Udviklingen af materialet er finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i perioden 2016-2020.

Hvad er metrologi?

Metrologi er læren om målinger og målemetoder. Helt tilbage til de gamle egyptere har metrologi spillet en vigtig rolle, og uden standardiserede målemetoder havde de nok aldrig kunnet bygge de store pyramider. I moderne tider er metrologi en hjørnesten for, at vi kan handle med varer på tværs af lande, og metrologi skaber tryghed og troværdighed om produkter. 
Læs mere om metrologi under ‘Leksikon’.

Hvorfor metrologi.dk?

Nye og mere avancerede produktionsmetoder – herunder den øgede anvendelse af robotter til erstatning af manuelt arbejde – kræver, at arbejdsstyrken har en grundig forståelse for metrologi i forbindelse med at specificere ønskede egenskaber for et produkt og tilhørende kvalitetssikring af produktionen. De danske produktionsvirksomheder efterspørger derfor i stigende grad måletekniske kompetencer hos deres medarbejdere. 

Samarbejde

For at imødegå dette har to GTS-institutter, med finansiering fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, pr. 1. januar 2016 søsat projektet metrologi.dk. Tiltaget er rettet mod at opdatere og udarbejde nyt undervisningsmateriale, som kan styrke de kompetencer, der efterspørges i industrien. For at gøre materialet relevant, spændende og attraktivt for studerende og undervisere ønsker metrologi.dk at udvikle det nye undervisningsmateriale i tæt samarbejde med både uddannelsesstederne og virksomheder. 

Som GTS-institutter er vi et naturligt bindeled mellem på den ene side industrien i kraft af stor kontaktflade med virksomheder og på den anden side uddannelsesinstitutterne i kraft af en høj akademisk faglighed inden for måleteknik og kalibrering. Med metrologi.dk vil vi etablere en synergi, som kan øge interessen for metrologi hos de studerende, samtidig med at de tilføres nogle af industrien efterspurgte kompetencer og derigennem bedre jobmuligheder efter endt uddannelse.

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...