Relæ

Et relæ er en elektromagnetisk kontakt der virker ved at en strøm løber gennem en spole, hvorved der genereres et magnetfelt der tiltrækker den øverste del af kontakten, så de skabes forbindelse gennem relæet.

Dette ses illustreret på figuren til højre.

Om der løber en strøm gennem spolen eller ej styres med en indre til/fra kontakt der typisk styres med en lille spændingsforskel der eksempelvis kan leveres af en Arduino.

 

 

Det 5 V Relæet som kan købes til en Arduino, kommer sammen med et kredsløb der ses på figuren til højre, det hedder også SRD-05VDC-SL-C. Kontakterne NC, NO og COM er helt adskilt fra resten af kredsløbet. I hvert fald så længe strømstyrken der trækkes gennem kontakterne ikke overstiger de, på relæet, angivne grænser.

Resten af kredsløbet er indeholder spolen der slår relæet til og fra og en diode D1 der beskytter resten af kredsløbet imod den, ofte store, inducerede spændingsforskel der uafhjælpeligt kommer når strømmen i spolen afbrydes (den samme effekt der kan skabe en gnist når man trækker et stik ud af væggen).

Yderligere har kredsløbet en anden diode, D2, som ofte er en lysdiode, der viser hvornår relæet skifter. Relæet indre kontakt Q1 er en transistor.

 

 

Et relæ har 2 virkemåder:

NORMALLY OPEN (NO)

og

NORMALLY CLOSED (NC).

Hvilket af de 2 man skal bruge afhænger af om man ønsker at et 5 V signal på pin s skal åbne eller lukke for relæets interne kontakt til at begynde med.

NO er vist på nedenstående figur (til venstre). Her vil et 5 V signal på pin s medføre at den interne kontakt aktiveres og strøm kan løbe mellem COM og NO, hvorimod et 0 V signal vil deaktivere den interne kontakt så strømmen holder op med at løbe. I NO skal man være opmærksom på at der ikke løber nogen strøm til at begynde med.

Modsat i NC som er vist på nedenstående figur (til højre). Hvor den interne kontakt er tilsluttet til at begynde med og der løber strøm gennem COM og NC, indtil pin s modtager et 5 V signal, som afbryder den interne kontakt, hvorefter et 0 V signal tilslutter den igen.